ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
จัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

03 พ.ค. 2565 0 17

จัดสรรงบประมาณสำหรับจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

จัดสรรโอนเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)
จัดสรรโอนเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

27 เม.ย. 2565 0 23

จัดสรรโอนเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สำหรับบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม -เมษายน 2565)
การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม -เมษายน 2565)

27 เม.ย. 2565 0 20

การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมีนาคม -เมษายน 2565)

จัดสรรงบประมาณจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานโครงการระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
จัดสรรงบประมาณจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานโครงการระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

15 ก.พ. 2565 0 49

จัดสรรงบประมาณจ้างครูและบุคลากรปฏิบัติงานโครงการระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

^