รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางกัญญามาศ พลชำนาญ

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โทรศัพท์061524-4747

อีเมล[email protected]

^