รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางภัสณญา บ่อแก้ว

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โทรศัพท์080405-4244

อีเมล[email protected]

^