รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางอุไรรัตน์ สิงจาร

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนอบัวลำภู

โทรศัพท์081057-5012

อีเมล[email protected]

^