รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางภัสณญา บ่อแก้ว

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

โทรศัพท์08-0405-4244

อีเมล

^