รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวัชรา ไวว่อง

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โทรศัพท์083346-5632

อีเมล[email protected]

^