รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางวันพร หลวงแหลม

กลุ่มบุคลากรบุคลากร

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โทรศัพท์063025-3778

อีเมล[email protected]

^