รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางบุญญาธิ์ เหมะธุลิน

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

รายละเอียดกลุ่มนโยบายและแผน

ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

โทรศัพท์093323-7914

อีเมล[email protected]

^